Uvjeti korištenja


Ministarstvo zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izražava zahvalnost građanima na suradnji prilikom suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, uključujući korištenje aplikacije „Stop COVID-19“ (u daljnjem tekstu: Aplikacija).

 1. Aplikacija uključuje primjenu potpuno nove tehnologije i načina obrade podataka, a cilj joj je postizanje poboljšanja zdravstvene zaštite te podizanje svijesti građana o postojanju povećanog rizika od zaraze bolešću COVID-19. Razvijena je Odlukom Vlade Republike o izradi digitalne platforme i uspostavi interoperabilnosti u svrhu praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti u okviru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, od 19. ožujka 2020. godine.

 2. Svrha Aplikacije jest obavijestiti korisnika Aplikacije da je njegova Aplikacija bila u epidemiološki relevantnom kontaktu s Aplikacijom osobe kojoj je potvrđeno oboljenje od bolesti COVID-19 i na taj način dati upute korisniku kako postupati u slučajevima sumnje na zarazu uzrokovanu virusom SARS-CoV-2. Također, Aplikacija omogućuje osobi koja je oboljela da na anoniman način obavijesti druge korisnike Aplikacije o mogućoj izloženosti zarazi bolešću COVID-19.

 3. Ključne prednosti Aplikacije su: (1) jednostavnost korištenja jer Aplikacija zahtijeva minimalnu korisničku aktivnost; (2) valjanost tehnologije Bluetooth Low Energy (BLE) koja s temelji na tehnološkoj osnovici operacijskih sustava izdanih od Google i Apple za podršku borbi protiv bolesti COVID-19; (3) prikupljanje minimalnog skupa podataka, gdje se ne bilježe osobni podaci drugih korisnika, pogotovo ne podaci o kretanju korisnika; (4) pristup podacima, odnosno popisu anonimnih ključeva COVID-19 pozitivnih korisnika Aplikacije, imaju samo ovlaštena tijela nadležna za zdravstvo.

 4. Aplikacija je u potpunosti usklađena s Preporukom Komisije (EU) 2020/518 od 8. travnja 2020. o zajedničkom Unijinom paketu mjera za primjenu tehnologije i podataka radi suzbijanja i prevladavanja krize prouzročene bolešću COVID-19, posebno u vezi s mobilnim aplikacijama i upotrebom anonimiziranih podataka o mobilnosti.

 5. Aplikacija je razvijena u skladu sa Zajedničkim paketom alata za EU države članice „Mobilne aplikacije za podršku praćenja kontakata u EU u borbi protiv COVID-19“, inačica 1.0, od 15. travnja 2020. koji je objavila Mreža za e-zdravstvo Europske komisije. Temeljna načela su dobrovoljnost za korištenje, odobrenost od strane središnjeg državnog tijela nadležnog za zdravstvo, očuvanje privatnosti te povlačenje iz upotrebe po prestanku postojanja objektivnih razloga za korištenjem Aplikacije.

 6. Aplikacija je u potpunosti usklađena sa svim smjernicama i mišljenjima Europskog odbora za zaštitu podataka o korištenju podataka o lokaciji te interoperabilnosti alata za praćenje kontakata sa zaraženima u kontekstu pandemije bolesti COVID-19.

 7. Rizici koji se obično vežu za uporabu mobilnih tehnologija, a na kojima je temeljena Aplikacija, očituju se kroz moguću netransparentnost prilikom korištenja značajki koje mogu omogućiti zadiranje u privatni život korisnika kao i kroz moguću zlouporabu sustava. Autori Aplikacije su u fazi dizajna primijenili principe očuvanja privatnosti i sve značajke početno postavili na način da očuvaju privatnost korisnika te time neutralizirali navedene rizike i sveli ih na najmanju moguću mjeru.

 8. Korištenje Aplikacije je dopušteno samo ukoliko imate 18 godina i/ili poslovnu sposobnost za zaključenje ugovora.

 9. Korištenje Aplikacije poželjno je i radi daljnje zajedničke borbe protiv bolesti COVID-19 na čemu Vlada Republike Hrvatske unaprijed zahvaljuje građanima na korištenju Aplikacije. Važno je da građani pri korištenju Aplikacije daju istinite i točne informacije. Vlada Republike Hrvatske i pružatelji usluga Vladi Republike Hrvatske ne preuzimaju odgovornost za štetu koja može nastati korisnicima Aplikacije zbog davanja lažnih ili netočnih informacija, zlouporabe sustava, nepridržavanja ili nerazumijevanja uputa koje im daje sustav u skladu s najnovijim smjernicama i preporukama Vlade Republike Hrvatske i drugih nadležnih tijela vezano uz suzbijanje epidemije bolesti COVID-19.

 10. Aplikacija ne daje zdravstvene savjete niti joj je zadatak da zamijeni liječnike ili drugo zdravstveno osoblje u liječenju pacijenata bilo vezano uz bolest COVID-19 ili bilo koje druge bolesti i zaraze. Vlada Republike i pružatelji usluga Vladi Republike Hrvatske ne preuzimaju odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati korištenjem Aplikacije. Građani se upućuju da se obrate svojem liječniku obiteljske medicine, epidemiolozima ili drugim nadležnim tijelima zdravstvene zaštite čiji su kontakti dostupni na internetskim stranicama www.koronavirus.hr, u slučaju da ne razumiju upute ili drugu komunikaciju putem Aplikacije, odnosno ukoliko ih sustav unatoč postojanju simptoma koji koincidiraju sa simptomima uobičajenim u slučaju zaraze korona virusom ne uputi da se dalje jave tijelima zdravstvene zaštite. Građani se u svakom slučaju upućuju javiti tijelima zdravstvene zaštite u slučaju teških simptoma kao što su otežano disanje ili bolovi u prsima. Budući da zadatak Aplikacije nije vezan uz bolesti i zaraze različite od bolesti COVID-19, građani se upućuju da se u svakom slučaju jave tijelima zdravstvene zaštite u slučaju ozljeda, pojave simptoma drugih bolesti ili zaraza.

 11. Ukoliko imate tehničkih poteškoća s korištenjem Aplikacije, molimo obratite nam se e-poštom na: mobapp@miz.hr.

 12. Uvjeti korištenja objavljeni su dana 29. lipnja 2020. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske zadržava pravo izmjene i ažuriranja Uvjeta korištenja.