Izjava o pristupačnosti


Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na aplikacije „Stop COVID-19“ (u daljnjem tekstu: Aplikacija) i opisuje razinu pristupačnosti Aplikacije, postupanje u slučaju poteškoća s korištenjem Aplikacije, tehničke informacije o pristupačnosti Aplikacije, stupanj usklađenosti Aplikacije i nepristupačan sadržaj te ispitivanje pristupačnosti Aplikacije.

1. Korištenje Aplikacije

Aplikacija je u nadležnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), koje želi da što više građana bude u mogućnosti koristiti Aplikaciju.

Ovo je nativna Aplikacija izrađena za uređaje s operacijskim sustavima Apple iOS i Google Android. To znači da se mogu koristiti ugrađene postavke pristupačnosti na mobilnom uređaju:

Sav sadržaj unutar Aplikacije izrađen je na način da bude jednostavan i razumljiv svima. Za više informacija o digitalnoj pristupačnosti posjetite mrežne stranice Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

2. Razina pristupačnosti

2.1. Inačica za uređaje s operacijskim sustavom Google Android

Aplikacija za Android je u potpunosti sukladna sa standardom kojeg propisuju Smjernice za osiguranje pristupačnosti mrežnih sadržaja verzija 2.1 AA ( Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 AA – WCAG 2.1)

2.2. Inačica za uređaje s operacijskim sustavom Apple iOS

Aplikacija za iOS nije u potpunosti pristupačna:

3. Poteškoće s korištenjem Aplikacije

Ako su Vam potrebne informacije o Aplikaciji u drugom obliku, poput pristupačnog PDF-a, velikog otiska, zvučnog zapisa ili zapisa u Brailleovom pismu, molimo obratite nam se e-poštom na mobapp@miz.hr i kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.

4. Prijava problema pristupačnosti Aplikacije

Podnošenjem zahtjeva Ministarstvu možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Ministarstva e-poštom na sluzbenik-za-informiranje@miz.hr.

5. Postupanje u slučaju neprikladnog rješavanja problema

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt: Povjerenik za informiranje, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, tel: 01 4609 041, fax: 01 4609 096, e-pošta: ppi@pristupinfo.hr, web: www.pristupinfo.hr.

6. Tehničke informacije o pristupačnosti Aplikacije

Ministarstvo nastoji učiniti Aplikaciju pristupačnom u skladu s odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ovo je nativna Aplikacija za uređaje s operacijskim sustavima Apple iOS i Google Android i djelomično je sukladna sa standardom Smjernice za osiguranje pristupačnosti mrežnih sadržaja verzija 2.1 AA, prema dolje navedenom popisu nesukladnosti.

7. Stupanj usklađenosti

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Ministarstvo je provelo početnu procjenu usklađenosti Aplikacije sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdilo da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim.

7.1. Android

Aplikacija za Android je u potpunosti sukladna sa standardom Smjernice za osiguranje pristupačnosti mrežnih sadržaja verzija 2.1 AA.

7.2. iOS

Aplikacija za iOS je djelomično sukladna sa standardom Smjernice za osiguranje pristupačnosti mrežnih sadržaja verzija 2.1 AA, prema dolje navedenom popisu nesukladnosti

8. Nepristupačan sadržaj

Dolje navedeni sadržaj je nepristupačan iz sljedećih razloga:

8.1. Nesukladnost s propisima pristupačnosti

9. Ispitivanje pristupačnosti Aplikacije

Predani smo redovitim revizijama Aplikacije od strane nezavisnih stručnjaka.

Aplikacija za uređaje Apple iOS i Google Android je posljednji put ispitana 26. lipnja 2020. godine i provjerena na sukladnost sa standardom WCAG 2.1 AA.

Pristupačnost Aplikacije je u potpunosti ispitana od strane Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva 29. lipnja 2020. godine.

Ova je izjava sastavljena je 26. lipnja 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provelo Ministarstvo.

Zadnja izmjena: 29. lipnja 2020. godine